Ewangelia na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Opublikowano: poniedziałek, 25 marzec 2019
18216514 1445012152223357 1290103588576927355 oSłowa Ewangelii wg św.Łukasza 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 26-38)
 
Są momenty, gdy człowiek nie rozumie, czego Bóg od niego chce. Każde usłyszane słowo jest wtedy jak banał i frazes. Takie sytuajce i okoliczności są sprawdzianem , czy nauczyliśmy się od Maryi zaufać Bogu, który ciagle ma jeszcze jedno rozwiązanie i wskazuje ściężkę wyjścia z opresji, bo u Niego wszystko jest możliwe. Człowiek, który nauczył się tego od Niej, będzie mógł wytrwać pod krzyżem, choćby wszyscy spod niego uciekli. Taki człowiek wie, że nawet jeśli Boga nie rozumie, to nie znaczy, że Go nie ma, a Jego moc ustała. 
 
 
 
 
 

 

Odsłony: 120