Ewangelia na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu 2019

Opublikowano: sobota, 09 marzec 2019
kuszenieSłowa Ewangelii wg św. Łukasza 
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony
 
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła.
Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek». Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli», i «na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 1-13)
 
 
Święty Franciszek Salezy powiedział, że : " grzechy to kurz i brud, ale przez skruchę i spowiedź zamieniają się w lilie." Grzechy i słabość mogą się stać pięknymi kwiatami, jeżeli tylko będziemy chcieli współpracować z łaską Boga i otwierać się na Jego Miłosierdzie. Aby tak się mogło stać, najpierw trzeba stanąć w prawdzie i nazwać po imieniu to, co sprawia, że grzeszymy. W tym względzie Ewangelia na I Niedzielę Wielkiego Postu jest ogromną pomocą.
 
Chodzi o pokusy, które wciągają w grzech. Pierwszą jest pokusa władzy nad głodem i pragnieniem. Każdy, kto potrafi zamienić kamień w pokarm, jest samowystarczalnym mocarzem. Druga pokusa dotyczy władzy nad innymi. Pokusa dominacji, manipulacji, walki i wojny. I wreszcie trzecia pokusa - władzy nad życiem i śmiercią. Nie ma więc znaczenia, jak sobie człowiek poradzi z życiem i śmiercią. Ważniejsze jest to, że wyznacza on początek i koniec życia. Chrześcijanin to człowiek, który służy życiu i akceptuje, że Bóg jest Panem życia. To są trzy wielkie pokusy, które nie ominęły samego Jezusa. On stoczył z szatanem swoją pierwszą walkę, która była zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa. To zwycięstwo odniósł Jezus dzięki Duchowi Świętemu, który zstąpił na Niego w czasie chrztu nad Jordanem. Jako ochrzczeni prośmy Ducha Świętego, by doświadczyć w czasie tegorocznego Wielkiego Postu prawdziwości słów św. Franciszka Salezego, że przez miłosierdzie i łaskę Boga grzechy i słabości zamienają się w lilie.
 

"Bracia:

Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”." ( Rz 10, 8-13)

 
Odsłony: 291