Ewangelia na Święto Św. Kazimierza, królewicza

Opublikowano: poniedziałek, 04 marzec 2019
53071342 2388462118053919 984696599219273728 oSłowa Ewangelii wg św. Jana 
Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
(J 15, 9-17)
 
 
W Ewangelii wg św. Jana Jezus odsłania apostołom nową koncepcję przymierza, która wyraża zwrotem: " trwanie przy kimś". On trwa w Ojcu i zachęca, by apostołowie trwali w Nim. Trwanie przy kimś jest synoniem przymierza. Trwanie przy kimś cechuje ludzki, przyjazny i serdeczny charakter relacji. W ten sposób idea przymierza została sprowadzaona do osobistej, intymnej, życzliwej więzi z Bogiem. Jezus chce w ten sposób powiedzieć, że dopóki Jego uczniowie nie odkryją tej szczególnej relacji, pozostaną poza przymierzem. Będą krążyć dookoła, ale nie dotrą do prawdziwej radości Jezusa.
 
 
Nie ważne kim jesteś i ile masz lat, czas i serce wciąż możesz dać.
I choć upływa czas wierzymy, że miłość trwa. Idąc razem zmieniamy ten świat.
Kocham cię, zawsze będę przy tobie ... Miłość mocniejsza jest niż śmierć!
 
Odsłony: 318