Ewangelia na Środę Popielcową 2019

Opublikowano: środa, 06 marzec 2019
38085250 1959526570771910 5918930701616414720 oSłowa Ewangelii wg Św. Mateusza
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie». (Mt 6, 1-6. 16-18)
 
 
Jezus Chrystus w Ewangelii czytanej na rozpoczęcie Wielkiego Postu wskazuje na trzy rodzaje praktyk pokutnych: jałmużnę, modlitwę i post. Powinny one prowadzić do zjednoczenia z Ojcem w Niebie, a nie do wzrostu pychy i samozadowolenia z ascezy. Teksty liturgiczne proponowane przez Kościół w okresie WIelkiego Postu wzywają do refleksji nad cudem Bożej miłości, która pragnie zjednoczenia z człowiekiem.
 
 
 
 
Odsłony: 255