Ewangelia na Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

Opublikowano: piątek, 22 luty 2019
1361955214Słowa Ewangelii wg Św. Mateusza
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
 
 
 
 
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16, 13-19)
 
Nic nie zapowiadało, by owych Dwunastu miało się stać filarami najbardziej nadzwyczajnej instytucji, jaką ludzie kiedykolwiek widzieli. Jeszcze trudniej było sobie wyobrazić, że tę małą grupkę, która z czasem stała się powszechną wspólnotą Kościoła, jednoczyła tylko jedna osoba, w której dłonie została złożona ogromna władza " na niebie i ziemi." Prorocze słowa Chrystusa ogłoszone w stosunku do Piotra i Kościoła mogły co najwyżej wydawać się utopią marzyciela. Dzisiaj wiemy, że okazały się skuteczne. One są niezniszczalną siłą, która podtrzymuje Kościół i pokazuje, że to, co Jezus mówi, zawsze się wypełnia i żadne wrogie siły, nawet szatańskie, nie mogą temu przeszkodzić.
 
 

Psalm (Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6)

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Odsłony: 148