Ewangelia na Szóstą Niedzielę Zwykłą, 17 lutego 2019

Opublikowano: sobota, 16 luty 2019
Alfa Omega 0Słowa Ewangelii wg Św. Łukasza
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
 
 
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». (Łk 6, 17.20-26)
Święty Franciszek Salezy, wielki biskup Genewy w XVII w., powiedział zdumiewające zdanie: „ Ciesz się z każdej straty, którą ponosisz, ponieważ przez nią stajesz się ubogi.” To zdanie jest echem słów Pana Jezusa: „ Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.” Oznacza to, że Królestwo Boże należy do ubogich. Ono jest przeznaczone dla tych, którzy tego świata nie traktują jako swojego domu; którzy są marginalizowani i traktowani jako niepotrzebni. To wszystko sprawia, że ich potrzeby wykraczają poza widnokrąg tego świata, ich pragnienia są kierowane w stronę Boga. Jeśli dzisiaj tak wielu ludzi nie jest już zainteresowanych wiarą w Boga, to z pewnością dlatego, że są zbyt bogaci. Mają wszystko i są samowystarczalni. Bogactwo jest naprawdę zagrożeniem dla człowieka, dlatego Goethe ostrzegał: „ Nic nie jest trudniejsze do zniesienia niż seria dobrych dni.”  „ Dobre dni” sukcesu, dobrobytu, kariery nader często potrafiły zaczadzić duszę. Dlatego dobrze jest zapamiętać słowa św. Franciszka Salezego: „ Ciesz się z każdej straty, którą ponosisz, ponieważ przez nią stajesz się ubogi.”
 
Św. Paweł pisze w Pierwszym Liście do Koryntian: 
„Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.” 1 Kor 7, 29-31
 
Można mieć żonę, płakać, radować się, nabywać, używać tego świata, ale w sercu być całkowicie wolnym i skierowanym zawsze na Boga, który powinien być w sercu wszystkim. Jeśli będzie On dla ciebie wszystkim, to nie zgubią Cię względy ludzkie, żadne pochwały, bogactwa, depresje, smutki ani radości. Z Jezusem będziesz potrafił dzielić się dobrami, które zostały powierzone Tobie do gospodarowania. W żywej relacji z Duchem Świętym nie będziesz chciał być przesycony bogactwem, ponieważ zawsze znajdziesz kogoś, komu pomożesz i podzielisz się.
 
Postanów sobie dzisiaj wybrać drogę błogosławieństw. Nie bój się ubóstwa, głodu, płaczu oraz prześladowań z powodu wiary. Bądź ubogi przede wszystkim w swoim sercu i nie przywiązuj się zbytnio do niczego i nikogo oprócz Boga. Staraj się od czasu do czasu pościć, aby zrozumieć głodujących. Proś o szczery żal za grzechy, a nawet łzy z powodu swoich słabości, którymi ranisz Jezusa. Ponad to mężnie przyjmij wszelkie prześladowania. Pamiętaj, że Twój Pan i Zbawiciel przetarł szlak prawdziwego męczeństwa z miłości do Ciebie. Ty dla Niego nie bój się stawić czoła najgorszym obelgom. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Por. Łk 6, 23ab. 
 
Panie Jezu, dziękujemy za dzisiejsze słowa o błogosławieństwach oraz przestrogach przed zbytnim zapatrzeniem się w ten świat. Ufamy, że poprowadzisz nas przez życie według Twojej woli. Pozwól nam współpracować w pełni z Twoją łaską. 
 
 
 
Odsłony: 159