Ewangelia na Piątą Niedzielę Zwykłą, 10 lutego 2019

Opublikowano: sobota, 09 luty 2019
201507030940532Słowa Ewangelii wg Św. Łukasza
Cudowny połów ryb i powołanie apostołów
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5, 1-11)
 
„I zostawili wszystko i poszli za Nim” - odnotowuje Łukasz. Marek dodaje, że zrobili to natychmiast. Natychmiast zostawili dotychczasowe, znane sobie życie, plany, pracę, rodzinę - wszystko - i poszli za Nim.
 
Ojciec James Martin SJ w jednej ze swoich książek napisał: „ Wyobraziłem sobie kiedyś, że jestem tam i pytam Piotra: „ Jak ci się to udało?”. I kiedy tak się modliłem, Piotr w odpowiedzi wskazał na sieć i powiedział : „ Spójrz tylko na te ryby”.”
 
Każdy z nas musi coś porzucić, jeśli mamy pójść za Bogiem. Dla jednych będą to uzależniające wzorce zachowań, dla innych zarozumiałe podkreślanie własnych sukcesów, dla jeszcze innych - poklask tłumów. Czasem pomocne jest dostrzeżenie nie tylko tego, co musimy porzucić, czy tego, co Bóg nam obiecuje, ale również tego, co już nam pokazał. Spójrzcie tylko na te ryby.
 
Jesteśmy uwikłani w sieci codzienności tak bardzo, że zagłuszamy głos Boga, który ciągle nas wzywa. A przecież wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Bóg wzywa na różne sposoby - a my musimy być na to wezwanie otwarci. Nie wystarczy po prostu wiedzieć, co Jezus powiedział nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Musimy również być gotowi usłyszeć Jego głos w swoim życiu. Może wezwać nas dziś, jutro, czy za dziesięć lat - a kiedy usłyszymy „ chodź za Mną”, trzeba, byśmy byli gotowi zostawić swoje sieci. Pamiętając, że w chwili powołania, obok naszego zadziwienia i lęku, bojaźni Bożej, wątpliwości czy jesteśmy godni  ( „ odejdź ode mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny”) z całą mocą brzmi głos Jezusa - „ Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. Nie bój się, bo to nie jest zadanie. Jezus obdarza cię obietnicą. To Jezus jest sprawcą połowu. Ty masz Mu pomóc przez swoją wierność w drobnych rzeczach ( „ poprosił go, aby nieco odbił od brzegu), przez wiarę w moc Bożego słowa ( „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”) i obfitość łaski ( „Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.”) w pozyskiwaniu ludzi dla Boga. 
 
"Duc in altum! – Wypłyń na głębię! 
To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny – była to propozycja,
aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci.
Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy - było zachętą do wiary.
Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: “Panie, (...) na Twoje słowo zarzucę sieci”.
To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał mu mówiąc:
“Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". 
Duc in altum! 
Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was. Wypłyń na głębię!
Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębię!
Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębię świata.
Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. 
Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa.
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębię! – jest przy tobie Chrystus .
Sercem obejmuję każdego i każdą z was.
Stale proszę Boga, aby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. 
Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy.
Z serca wszystkim błogosławię.
 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."
 
św. Jan Paweł II, papież, Pola Lednickie 2000r.
Odsłony: 254