Ewangelia na Pierwszy Piątek Miesiąca Luty

Opublikowano: czwartek, 31 styczeń 2019
41755198 1673996062730114 7537655831974641664 oSłowa Ewangelii wg Św. Marka
Rozwój Królestwa Bożego
 
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4, 26-34)
Jezus mówił w przypowieściach, a „ bez przypowieści nie mówił do nich”. Mówił w przypowieściach, wiedząc, że nie da się do tych tłumów mówić inaczej o Bogu i o Jego Królestwie. Owszem, można było mówić otwarcie, ale wywołałoby to konsternację słuchaczy. Aby dotrzeć do rzeczywistości znajdującej się poza nami, trzeba zbliżyć się do  Chrystusa, trzeba dać Mu się prowadzić, a wtedy On, nawet bez słów, albo za pomocą słów nie do końca dla nas zrozumiałych, napełni nas Duchem Świętym. Duch Święty jest ogniem, który nas spala w naszym wnętrzu i kieruje do Chrystusa. Jezus mówi w przypowieściach, by nam uświadomić, że nie możemy w sposób absolutny poznać Boga i Jego spraw. Możemy natomiast coraz głębiej zanurzyć się w ogniu Ducha Świętego i mieć udział w Królestwie Bożym i życiu samego Boga.
 
 

Odsłony: 281