Ewangelia na Trzydziestą Pierwszą Niedzielę Zwykłą.

Opublikowano: sobota, 03 listopad 2018
2018794423Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Pierwsze ze wszystkich przykazań
 
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. (Mk 12, 28b-34) 
Które jest pierwsze przykazanie? Większość chrześcijan kojarzy odpowiedź Jezusa z przykazaniami miłości, które podsumowują całą Torę i Proroków. Mało kto zauważa jednak pierwszą część pierwszego przykazania :„Szema  – Słuchaj"

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. ” 

W języku hebrajskim: Sz’ma, Isra’el, Adonai Eloheinu, Adonai echad

Przytoczone przez Jezusa Słowa, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa i towarzyszą one każdemu praktykującemu Żydowi w codziennej modlitwie : „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. „ Pwt 6, 4-9

»Słuchaj, Izraelu!« —powiada tu Mojżesz. Słowo Izrael jest nazwą własną narodu wybranego. A zatem pozornie zdawałoby się, że tylko Izrael został wezwany do uznania Jedyności Wiekuistego Boga. Tymczasem zawsze wiedziano skądinąd, że tak nie jest. Jezus posłał Apostołów do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, więc tym narodem wybranym przez Boga dziś jesteśmy również my. Nasz Bóg jest Jedyny i nie ma innego prócz Niego. Nasz Bóg stwarza świat przez Słowo i przez Słowo go zbawia. Ze słuchania i przyjmowania Słowa Boga rodzi się wiara. Nastał czas, kiedy Bóg przemówił ludzkim głosem, przez Jezusa Chrystusa. Słuchaj - mówi Jezus. Musimy więc znać Jego Ewangelię, znać Biblię, Pismo Święte. Znać Boże Przykazania. Jeśli będziesz słuchać, poznasz Jego Słowo. Gdy poznasz je i przyjmiesz do serca z wiarą i ufnością, wtedy będziesz miłował - Boga i bliźniego. Taką obietnicę daje nam Ewangelia:  „ Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” i „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. A to znaczy daleko więcej niż cokolwiek innego. Szema - Słuchaj Boga Jedynego, a będziesz kochał, będziesz miłował. Bóg to sprawi. Jezus w tobie będzie kochał. 

Kiedy serce płacze, tylko Bóg to słyszy,
Ten ból pochodzi z wewnętrz, z duszy.
Przez potknięcia, człowiek upada, 
i małe łzy płyną przez modlitwę.
 
Słuchaj Mnie Izraelu! 
O … mój Boże,
Ty jesteś Wszechmocny, Ty możesz wszystko.
To Ty podarowałeś mi życie,
Ty dałeś mi wszystko!
 
W moich oczach są łzy. A serce płacze w cichości.
A kiedy serce płacze, to dusza ma krzyczy.
 
Słuchaj Mnie, Izraelu! 
O, mój Boże jestem samotny.
Wzmocnij mnie, abym nie musiał się obawiać,
Bo ból jest duży, dokąd mam uciekać,
I przed bólem skryć się?
Zakończ cierpienia, bo brak mi już sił.
 
Kiedy serce płacze, czas w miejscu stoi.
I nagle człowiek widzi swoje życie.
W nieznane nie chcę iść.
Kiedy staniesz na krawędzi przepaści - wezwij Boga!
 
Słuchaj Mnie, Izraelu! Szema!
 
( Sarit Hadad - Shma Israel)
Odsłony: 452