Ewangelia na Środę XXVII Tygodnia Zwykłego

Opublikowano: środa, 10 październik 2018

gora oliwna pater noster 3Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus uczy modlitwy

 Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

 

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: 

«Ojcze, święć się imię Twoje, 

przyjdź królestwo Twoje. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 

i przebacz nam nasze grzechy, 

bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»” ( Łk 11, 1-4)

 

Uczniowie Jezusa chcą nauczyć się modlitwy, która będzie czymś charakterystycznym dla nowo powstałej wspólnoty. Dziś formuła podana przez Jezusa, która jest sposobem rozmowy z Bogiem oraz kodeksem postępowania ucznia Jezusa, jest przetłumaczona na prawie każdy język świata. W Jerozolimie, w miejscu, gdzie Jezus uczył Modlitwy Pańskiej - w Bazylice Pater Noster ( Ojcze Nasz), na ścianach wiszą tabliczki z moditwą Ojcze Nasz w róznych językach. Zgodnie z pragnieniem Jezusa wypełnia się, że cały świat pozna Ojca i  każdy język wyzna, że jest Panem. 

Jezus uczy modlitwy wyrażającej to, że pomiędzy Bogiem a modlącą się osobą istnieje więź taka, jak między ojcem i dzieckiem. Po tym następują słowa uwielbienia wobec Boga i prośby za siebie i innych. Zastosowanie liczby mnogiej podczas wypowiadania próśb ma podkreślić prawdę, że dobro jest jedno dla wszystkich. W Modlitwie Pańskiej - w wersji Łukaszowej - wymienia się trzy dobra: chleb powszedni, odpuszczenie grzechów i siłę, aby oprzeć się pokusie. 

Ewangelistaj podaje, że po modlitwie Jezus opowiedział przypowieść, którą kończy słowami: " I Ja wam mówię: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, będzie otwarte. Czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy go syn poprosi o rybę, zamiast ryby poda mu węża? Albo gdy poprosi go o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą." 
 
Syntezą wszystkich dóbr o które należy prosić, jest dar Ducha Świetego. Każdy, kto Go pragnie, zostanie Nim napełniony, gdyż Jego obecność konieczna jest, aby osiagnąć zbawienie.
Odsłony: 431