Ewangelia na Środę XXIV Tygodnia Zwykłego.

Opublikowano: środa, 19 wrzesień 2018

 

Słowa Ewangelii według Św. Łukasza 

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego
Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?

Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.( Łk 7, 31 - 35) 

Człowiek jest tak skonstruowany, że niejednokrotnie dla zasady musi okazać się przekorny. I rzeczywiście, szukamy ciągle nowych wrażeń goniąc za tym, co nierealne i odległe. Tymczasem zapominamy, że Bóg pragnie nas znaleźć tu i teraz. Kaprysy ludzkie niejednokrotnie odcinają nas od Boga, który okazuje się być innym niż chcielibyśmy Go widzieć. A On lubi nas zaskakiwać swoją zwyczajnością.

A Ty, dasz się zaskoczyć?

 

www.diakonos.pl 

Odsłony: 376