XX Niedziela Zwykla

Opublikowano: sobota, 18 sierpień 2012

(J 6,51-58)
Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Współczesność zdaje się wiele wymagać od człowieka. Coraz częściej odczuwamy, że liczy się  nie to kim jesteśmy, ale ile mamy. To co sobą reprezentujemy  szufladkowanie  jest w tytułach i dyplomach. Łatwo oceniamy innych i przypinamy  im etykiety.  Poddajemy analizie wszytko, tylko nie siebie i swoje serce.

W tym wszystkim coraz częściej słyszy się głosy, że to Bóg wymaga zbyt wiele. Zestawiamy z codziennością  zasady dekalogu, potem zaś stwierdzamy, że Bóg wymaga rzeczy niemożliwych. Często spotykając się z konkulzją, że Bóg  nie jest na miarą  naszych czasów. Że jesteśmy na Boga zbyt mądrzy.

Ale dziś Jezus ukazuje, że prawdziwa mądrość nie jest zależna od wykształcenia, ukończonych szkół, uzyskanych dyplomów. Prawdziwa mądrość jest darem, którego Bóg nie skąpi nikomu. Trzeba stać się naprawdę prostym człowiekiem, żeby ten Boży dar przyjąć. Takiej mądrości bliżej jest do życia niż do wiedzy. Do prawdziwego życia, które polega na tym, że znajduje się i miłuje Boga „we wszystkim i ponad wszystko”.


Odsłony: 1197