Ewangelia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Opublikowano: sobota, 08 czerwiec 2019
61688206 638120883359419 1243349601482702848 oSłowa Ewangelii według Świętego Jana
Duch Święty was wszystkiego nauczy
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». (J 14, 15-16. 23b-26)
 
Opis zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich wymienia listę narodów, które słuchają przemawiającego św. Piotra i Apostołów. Wszyscy, mimo, że mówią innymi językami - dzięki Duchowi Świętemu - rozumieją co mówi Piotr. Zjawisku temu towarzyszy wielkie zdziwienie: 
 
„Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».” ( Dz 2)
 
Tak działa Duch Święty. Ludzie dotąd oddaleni, zbliżyli się i zaczęli się rozumieć nawzajem. Oto cud dokonany przez Ducha Świętego. Nie jest on darem przeznaczonym dla jednej osoby. Jego zadaniem jest łączenie ludzi i budowanie wspólnoty, budowanie Kościoła. 
 
Przyjdź Duchu Święty. Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź w Prawdziwe, według Twych pouczeń. Boże, Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Duchu Wietrze, Tchnienie Ojca, Dawco Życia, Duchu Święty, Źródło Wody Żywej w nas - przyjdź! Bardzo Ciebie potrzebujemy - przyjdź Duchu Święty. Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody - Duchu przyjdź! Duchu Święty, Tyś mądrąścią niezmierzoną, naucz nas, oświetl nam drogi, spraw, abyśmy dotąd oddaleni, skłóceni, niemogący zrozumieć się nawzajm, abyśmy zbliżyli się do siebie i zaczęli się rozumieć. Abyśmy mieli pokój Twój Panie, byli radośni, zjednoczeni, jak modlił się Jezus - jedno w Ojcu. Prowadź nas do Domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec - Duchu przyjdź! Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy - poślij nam Swojego Ducha. Przyjdź Duchy Święty! Prowadź mnie, prowadź nas.
 
Kochana Matko Boża, Oblubienico Ducha Świętego, Ty, Która przyjęłaś Ducha Świętego bez reszty, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Wyproś nam Matko Boża dary Ducha Świętego. W Twoje ręce, Matko Boża sładamy dar naszego zawierzenia Panu. Ty jesteś zawsze wierna. Ucz nas ufać do końca Temu, który nam pierwszy zaufał. 

 

Oddajmy Bogu każdą naszą myśl, każdy nasz plan, każdy smutek, radość, całe życie oddajmy Panu, wszystko co mamy, oddajmy się Panu Bogu, prośmy Ducha Świętego o Łaskę - przyjdź Duchu Święty, prosimy!

Przyjdź Duchu Święty.

Odsłony: 140