Małe Lapidarium w Bartoszewie

Opublikowano: niedziela, 10 lipiec 2011

...Tak długo jak ludzie będą pamiętać o zmarłych, tyle ich dusze będą żyć na ziemi...

 


Uroczystość z dnia 5 czerwca 2011r.

Opublikowano: poniedziałek, 06 czerwiec 2011

W dniu  5 czerwca 2011r. w naszej parafii

miało miejsce uroczyste poświęcenie Krzyża Misyjnego, Placu pod budowę kościoła oraz

Ołtarza Polowego.

Po wspólnej modlitwie Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga poświęcił Krzyż Misyjny

a następnie plac pod budowę Kościoła oraz Ołtarz Polowy

W tym dniu na placu pod budowę naszego kościoła sprawowana była pierwsza Masz Św.


Podczas Mszy św. Ks. Arcybiskup udzielił Sakramentu Bierzmowania wychowankom SOSW w Tanowie

o oprawę muzyczną uroczystości zadbali wychowankowie i wychowawcy SOSW w Tanowie

oraz nasz nieoceniony pan Zbyszek Pudło

Uroczystość uświetnili swoją obecnością  Księża z Dekanatu Police, na czele z Księdzem Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim

oraz zaproszeni na goście

Dziękujemy za obecność pocztu sztandarowego OSP Tanowo

Cieszymy się z licznej obecności Parafian.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w Galerii

Rekolekcja 05.04.2011r.

Opublikowano: wtorek, 05 kwiecień 2011

05.04.2011r.

Na podstawie nauki wygłoszonej przez ks. dr Cezarego Korca - zamyślenia nad słowem rekolekcyjnym


Homilia wygłoszona przez ks. dr C. Korca  w dniu 05.04.2011r. {play}audio/Homilia_05-04-2011.mp3{/play} pobierz
Nauka rekolekcyjna wygłoszona przez ks dr C.Korca w dniu 05.04.2011r. {play}audio/Nauka_05-04-2011.mp3{/play} pobierz

 

 

Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi (Mt 21, 33–45)

 

Rekolekcje 04.04.2011r.

Opublikowano: poniedziałek, 04 kwiecień 2011

04.04.2011r.

Na podstawie nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. dr Cezarego Korca - zamyślenia nad słowem rekolekcyjnym


Homilia wygłoszona przez ks. dr C. Korca  w dniu 04.04.2011r. {play}audio/Homilia_04-04-2011.mp3{/play} pobierz
Nauka rekolekcyjna wygłoszona przez ks dr C.Korca w dniu 04.04.2011r. {play}audio/Nauka_04-04-2011.mp3{/play} pobierz

 


Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie! Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.

Jan Paweł II (Plac św. Piotra, 22 października 1978)

 


 

Słowo życia :

 

 

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 
19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

21 Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży". 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!". 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

29 Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 31 On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.

32 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; 33 i całe miasto było zebrane u drzwi. 34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

35 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 36 Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 37 a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". 38 Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem". 39 I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

/M I, 14- 39/

 

…Światło życia to Jezus Chrystus, słowem życia jest Słowo Boże…

…współczesnemu człowiekowi potrzeba odpowiedzi na pytanie czego pragnął  Jezus. Pragnieniem Jezusa jest zbudowanie wspólnoty ludzi kościoła, wspólnoty ludzi miłujących się nawzajem.  „przeszedł On dobrze czyniąc”, po to by zrealizować plan Ojca – zbudować królestwo niebieskie. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powołał nas do życia w świętości Kościoła, który pozostawił, aby głosił on Słowo Boże. Pragnieniem Jezusa jest zbudowanie Kościoła w naszych sercach, sercach przepełnionych miłością Boga i drugiego człowieka

…Jezus także Ciebie powołał, abyś szedł za nim. Powołał Cię do świętości…

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.


Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.


Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

 

 

 

 

 

 

…Drodzy bracia i siostry. Pragnę podziękować Szczecinowi, że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza. Wy wiecie dobrze, że ten papież wędruje po różnych stronach świata i nad różnymi oceanami i morzami wypada mu sprawować Eucharystię, i doznawać tego uderzenia wiatru od różnych mórz. Ale tutaj wiatr od Bałtyku! Od tego morza, które nazywamy naszym, od naszego morza. Ten wiatr jest też ewangelicznym znakiem Ducha, Ducha Świętego. Dla was, drodzy małżonkowie, aby przypomnieć dzień, kiedy przyklękliście na stopniach ołtarza i Kościół śpiewał: Veni Creator, Spiritus! — Przyjdź Duchu, Stwórco! Dla was, drodzy małżonkowie.

A widzę tutaj także wielu młodych, młodych ze Szczecina. Niech dla was ten wiatr będzie także symbolem życia i zmagania się z uderzeniami, które przychodzą na człowieka od zewnątrz i od wewnątrz. Są różne gwałtowne wichry, są także i uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać! Ci, co żyją nad morzem, ludzie morza, którzy wypływają na morze, muszą się zmagać z wichrem, aby zwyciężać. Kiedy więc przychodzą w młodości te różne uderzenia, te wichry namiętności, kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął!...

/ Jan Paweł II , Szczecin 11 czerwca 1987r./

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

Opublikowano: środa, 30 marzec 2011

Parafialne

R E K O L E K C J E

W I E L K O P O S T N E

3 – 6 KWIETNIA

Słowo życia:

"trzeba iść w głąb”

NIEDZIELA

Słowo życia:

… stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże...

MSZE ŚW. Z KAZANIEM

PONIEDZIAŁEK

Słowo życia:

...Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...

MSZA ŚW. Z KAZANIEM 18:00

Homilia wygłoszona przez ks. dr C. Korca  w dniu 04.04.2011r. {play}audio/Homilia_04-04-2011.mp3{/play} pobierz

NAUKA REKOLEKCYJNA 19:30

Nauka rekolekcyjna wygłoszona przez ks dr C.Korca w dniu 04.04.2011r. {play}audio/Nauka_04-04-2011.mp3{/play} pobierz

WTOREK

Słowo życia :

...Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skale!

Skałą jest Chrystus...

MSZA ŚW. Z KAZANIEM 18:00

Homilia wygłoszona przez ks. dr C. Korca  w dniu 05.04.2011r. {play}audio/Homilia_05-04-2011.mp3{/play} pobierz

NAUKA REKOLEKCYJNA 19:30

Nauka rekolekcyjna wygłoszona przez ks dr C.Korca w dniu 05.04.2011r. {play}audio/Nauka_05-04-2011.mp3{/play} pobierz

ŚRODA

Słowo życia:

...OJCIEC MÓJ DZIAŁA AŻ DO TEJ CHWILI I JA DZIAŁAM...

MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ GODZ. 18 : 00

Homilia wygłoszona przez ks. dr C. Korca  w dniu 06.04.2011r. {play}audio/Homilia_06-04-2011.mp3{/play} pobierz