Wizytacja Kanoniczna Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi - 12 sierpnia 2018r.

Opublikowano: wtorek, 21 sierpień 2018

   

 

 

Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, w każdej parafii, co pięć lat odbywa się wizytacja duszpasterska. Dnia 12 sierpnia 2018 roku nasza parafia uczestniczyła w takiej wizytacji. Była to pierwsza wizytacja, odkąd Proboszczem parafii jest ks. Marcin Madej. Podczas wszystkich Mszy Świętych niedzielnych, gościliśmy u nas Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Ksiądz Arcybiskup został uroczyście powitany przez Księdza Proboszcza oraz Parafian w Tanowie podczas Mszy Świętej o godzinie 8:00, oraz w Bartoszewie o godzinie 12:00. Pod Jego przewodnictwem koncelebrowane były wszystkie Msze Święte, przy udziale Proboszcza ks. Marcina Madeja oraz Proboszcza ks. kan. Waldemara Gasztkowskiego z parafii pw. św. Kazimierza w Policach.

 

Wizytacja rozpoczęła się od ucałowania Krzyża przed naszą świątynią w Tanowie i procesji do Ołtarza. Następnie Proboszcz ks. Marcin oraz parafianie uroczyście przywitali Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Słowa powitania odczytane zostały przez delegatów parafii Państwa Lecha i Krystynę Bartników. Następnie ksiądz proboszcz złożył przed Ks. Arcybiskupem sprawozdanie z wydarzeń, które miały miejsce w parafii, podczas jego urzędowania. Sprawozdanie Proboszcza dostępne jest w tym artykule za zdjęciami.

 

Podczas kazania o godzinie ósmej Ksiądz Arcybiskup odwoływał się do sprawozdania Księdza Proboszcza. Mówił o Sercu Jezusa i że nasza parafia to wyjątkowe miejsce na obrzeżach Szczecina, które powinno być źródłem miłości Jezusowej. Pochwalił Księdza Proboszcza za wiele prac wykonanych na rzecz parafii, za współpracę i kontakt z wiernymi. Wspomniał też, że budowa kościoła, która jest teraz naszą troską, mimo, że może potrwać dwa, trzy lub dziesięć lat, to wszelkie dzieła na rzecz budowy, przede wszystkim mają wypływać z dobroci serc i zaangażowania wiernych. Ksiądz Arcybiskup podziękował również, za życie wspólnotowe w naszej parafii, o których mówił Ksiądz Proboszcz w swoim sprawozdaniu. Zasugerował jeszcze, aby w miarę możliwości utworzyć wspólnotę – Bractwo Serca Jezusowego, na wzór bractwa powołanego niegdyś przez świętą Marię Małgorzatę Alacoque, której relikwie znajdują się w naszym kościele. 

 

Na Mszy Świętej dla dzieci o godzinie jedenastej w Tanowie, ksiądz Arcybiskup pobłogosławił rodziców z dziećmi, dziękując rodzicom za świadectwo wiary, które przekazują swoim dzieciom, przyprowadzając je do kościoła. Mówił o najcenniejszym z darów, którym jest Dar Eucharystii. Podczas tej Mszy Świętej Ks. Arcybiskup Dzięga udzielił Sakramentu Chrztu Świętego, przyjmując tym samym nowego członka do Kościoła.

 

W Bartoszewie, przy kaplicy Matki Bożej Ksiądz Arcybiskup został przywitany przez reprezentujących parafian : Jolantę Waszkiewicz z wnukami Stasiem i Zosią. Ksiądz Arcybiskup przypomniał wszystkim zebranym, historię cudownego obrazu  - Matki Bożej Częstochowskiej. Mówił również o wspólnotowej jedności i wierności Sercu Jezusa. Podziękowanie księdzu Arcybiskupowi za przybycie na Mszę Świętą do kaplicy w Bartoszewie, złożyła Lucyna Strzelecka i Bogdan Turkowski. 

 

Oprawę liturgiczną i muzyczną, podczas wszystkich Mszy Świętych w Tanowie prowadził nasz chór kościelny. Służbę liturgiczną na Mszach Świętych pełnili: Krzysztof Gapiński; ministranci Hubert Martyna i Mikołaj Gładysław.

 

Na Mszy Świętej o godzinie ósmej w Tanowie modlitwę wiernych przeczytała Barbara Korzybska. Dary procesyjne niosła rodzina Martynów: Dorota i Janusz z córkami Dominiką i Kingą. Czytania liturgiczne na Mszy Świętej o godzinie jedenastej  w tanowie czytały: Agnieszka Malicka z córką Elą, a na Mszy Świętej o godzinie dwunastej w Bartoszewie: Jolanta Waszkiewicz i Teresa Baranowska. Podziękowanie Ks. Arcybiskupowi za przybycie i odprawienie Mszy Świętej w Tanowie, złożyła Lucyna Suder. Służbę przy Księdzu Arcybiskupie w kościele w Tanowie, pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie, trzymając Jego insygnia biskupie, natomiast w Bartoszewie służbę tę pełnili leśnicy. 

 

Wizyta księdza Arcybiskupa była jak odwiedziny dawno niewidzianego Ojca, który po latach spotkał się ze swoimi dziećmi. Ojca, który przyjechał i dzielił się z nami dobrym słowem, które wynikając z doświadczenia duszpasterskiego miało pokrzepić nasze serca. Wspominając historię narodu wybranego, poprzez proroków i wydarzenia zbawcze, Ksiądz Arcybiskup mówił
o wielkiej miłości jaką Bóg ma do każdego człowieka. Zachęcał do ofiarności duchowej, materialnej na rzecz budowy nowej świątyni, aby każdy miał swój udział w tak wielkim dziele – tutaj przy Sercu Jezusowym. Aby nikt nie przespał tej chwili, nie odkładał tego na później, bo wydawałoby się, że są sprawy ważniejsze. Lata miną i może okazać się, że nie mamy udziału w tym dziele.
Pięknie powiedział ksiądz Arcybiskup – „Dzieląc się, Tobie nie ubędzie.”

 

Czas wizytacji księdza Arcybiskupa, był dla parafian czasem szczególnych łask, ale też i pracy włożonej w przygotowanie, nie tylko duchowej, liturgicznej, ale również i przystrojenie świątyni, oraz ugoszczenie Księdza Arcybiskupa i Księży Proboszczów z sąsiadujących parafii. Podziękowanie za przygotowanie obiadu dla Ewy Goryniak i jej  rodziny. Za upieczenie ciast Dorocie Martynie i Danucie Gładysław. 

 

Tym wszystkim, którzy się zaangażowali i zaofiarowali swą pomoc, należą się serdeczne podziękowania, bo przecież parafia, to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, wierni, parafianie, którzy tworzą tą Tanowską społeczność, wokół Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Tekst: Beata Abyzow 

 

 

ZDJĘCIA

 

Tanowo, Msza Święta godzina 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanowo, Msza Święta godzina 9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanowo, Msza Święta godzina 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bartoszewo, Msza Święta godzina 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA:

 

Tanowo: Abyzow Beata ( godz. 8 i 9:30) , Malicka Agnieszka ( godz. 11)

Bartoszewo: Kościów Henryka  

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Księdza Proboszcza Marcina Madeja podczas wizytacji kanonicznej

w dniu 12.08.2018

w parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie

 

Ekscelencjo, 

Wielce Czcigodny Księże Arcybiskupie Andrzeju!

Ogromnie cieszymy się, wraz ze wszystkimi parafianami z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie, z Twojej wizyty u nas, jako tego, którego powołał Pan Jezus na Pasterza diecezji szczecińsko- kamieńskiej. Serdecznie dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. 

Jest to pierwsza wizytacja biskupia odkąd powołałeś mnie Księże Arcybiskupie , najpierw na administratora parafii 17.03.2013 roku, a 4.08.2017 na proboszcza tego wyjątkowego miejsca, w którym króluje Serce Jezusa. Wyjątkowe, ponieważ, czyż możemy znaleźć lepsze miejsce niż właśnie Jego Najświętsze Serce? Serce, które jest codziennie oplatane modlitwą różańcową przed każda mszą świętą, nie tylko w miesiącu październiku.
Od Misji Świętych w 2017 roku, głoszonych przez Księdza Janusza Szczepanika, związanych z 100-tną rocznicą objawień w Fatimie, jako dziękczynienie po komunii św. w tygodniu,  modlimy się  modlitwą podyktowaną przez same niebo- czyli wysłannika Pana Boga- Anioła, która wyprasza naszej parafii wiele łask i błogosławieństw. Właśnie 13 maja ubiegłego roku, dzieci  z naszej parafii przystąpiły do I Komunii Świętej. Była to wyjątkowa uroczystość. 

Uważam, że ta modlitwa jest przepięknym dziękczynieniem, jak również obejmujące tych wszystkich, którzy pogubili się na drodze swojej wiary i życia religijnego.
Gdy obejmowałem parafię, początkowo liczyła ona 1400 osób, a obecnie naszych parafian jest już 2014. Do parafii należy również kaplica w Bartoszewie pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w której odprawiam Msze Święte od maja do października o godzinie 12.00.

Życie naszej parafii koncentruje się wokół obchodów roku liturgicznego i sakramentów świętych. Przez te ponad 5 lat w parafii udzieliłem 132 chrzty, pobłogosławiłem 17 związków sakramentalnych, udzieliłem I komunii Świętej 121 dzieciom,
i prosiłem o łaskę nieba dla 64 parafian powołanych do Pana Boga , jak również codziennie służę łaską daną od Pana Jezusa poprzez odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty
i pojednania. 

Co roku w wyjątkowy sposób obchodzimy święta liturgiczne, spotykamy się na parafialnym opłatku, również z chorymi i bezdomnymi na terenie remizy strażackiej. W tym miejscu wspomnę, że odwiedzam chorych z naszej parafii w każdy pierwszy piątek miesiąca. 

Jeśli chodzi zaś o sakrament eucharystii, to ogromną radością napawa mnie fakt, iż coraz więcej wiernych przystępuje do tego sakramentu w pełni. W pierwszym roku mojego duszpasterzowania udzieliłem 3700 Komunii Św. W ubiegłym roku 9400 osób przyjęło Eucharystię. Coraz więcej ludzi przychodzi też na niedzielną Mszę Świętą. 

Co roku odbywają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne
i adwentowe dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz dla dorosłych. Odprawiane są nabożeństwa Dróg Krzyżowych prowadzonych przez wspólnoty naszej parafii oraz gorzkie żale.

W każdą środę powierzamy się wstawiennictwu Matki Bożej Nieustającej pomocy. Oprócz tego w naszej parafii odbywają się również nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe i  roraty. Cyklicznie od 4 lat organizowany jest we współpracy ze panią katechetką – Wieczór Wszystkich Świętych. Szczególnie obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa- jako odpust parafialny. Od trzech lat kończymy Mszę odpustową błogosławieństwem relikwiami, św. Małgorzaty Marii Alacoque, , św. Franciszka Salezego i św. Siostry Joanny Franciszki de Chantal. Co roku gościmy u nas księży celebransów, którzy wspólnie  z nami przeżywają to wielkie święto. Po uroczystościach , zawsze zapraszam braci w kapłaństwie, oraz naszych parafian na wspólny posiłek. 

Na uwagę zasługuje także, aby wspomnieć przeżycia Triduum Paschalnego, i Bożego Ciała. Dni te gromadzą bardzo wielu wiernych, którzy czynnie angażują się w przygotowanie liturgii i wspólne świętowanie. Szczególnie chciałbym tu wspomnieć o  strażakach, którym przewodniczy Pan prezes Marian Siwiela, z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy służą swoja pomocą w tych uroczystościach oraz tak jak tu dziś widzimy, są też  z nami obecni. Od 2015 r. zostałem mianowany na kapelana naszej straży i kiedy wymaga tego sytuacja, również włączam się w pomoc i uczestniczę w akcjach pożarniczych.

Chciałbym również podziękować za pomoc i modlitewne wsparcie wspólnotom i grupom parafialnym takim jak:

- Chórowi kościelnemu, który w każdy piątek spotyka się na próbach  mimo wielu spraw, wakacji , by niedzielna Msza Święta o godzinie 9.30 rozbrzmiewała pięknem muzyki kościelnej i który swoja obecnością, śpiewem i zaangażowaniem, przyłącza się do przeżywania niedzielnej eucharystii, jak i wszystkich uroczystości w naszej parafii.

- Matkom różańcowym pod przewodnictwem niezastąpionej zelatorki i krzewicielki modlitwy różańcowej- Pani Lucynie Suder.

- Panom leśnikom- Panu Józefowi Węgrzynowi i Panu Mirosławowi Goryniakowi, za pomoc
i dbałość o otoczenie kościoła i placu budowy.

- Ministrantom za służbę liturgiczną.

- Za pomoc w prowadzeniu strony parafialnej , początkowo Pani Magdalenie Grąbczewskiej
a obecnie Pani Agnieszce Malickiej.

- Dzieciom ze scholi parafialnej prowadzonej przez Pana Jarka
i Panią Beatę, za oprawę liturgiczna w roku szkolnym na Mszy Świętej o godzinie 11.00.

Od zeszłego roku pod przewodnictwem Pani katechetki Beaty powstało również dziecięce koło różańcowe „ Kwiatuszki Maryi”. Spotykały się one przez cały rok szkolny w każdą środę aby poprzez te czyste serca dzieci, wypraszać wszelkie łaski potrzebne dla naszej parafii i misji świętych. 

- We współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym organizowane jest wspólne kolędowanie w styczniu, dla dzieci z różnych szkół i przedszkoli z powiatu.

Nie sposób wymienić i szczegółowo opisać wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w naszej parafii przez te lata, jednak chciałbym wspomnieć niektóre z nich: 70 lecie odprawienia pierwszej Mszy Świętej na terenie parafii, Różaniec do granic, wspólna pielgrzymka do Ziemi Świętej, i do Włoch śladami świętych, podczas której Papież Franciszek pobłogosławił kamień węgielny pod budowę nowego Kościoła . Gościliśmy również u nas obraz Matki Bożej Solidarności i ludzi pracy oraz Krzyża Nowohuckiego. Nasza parafia włączyła się również w czuwanie całodobowe o powołanie kapłańskie i zakonne.  

Na uwagę zasługuje ofiarność i troska o sprawy Boże,  zaangażowanie wiernych w różne prace, które dokonały się na przełomie tych 5 lat, jak odremontowanie mieszkania, elewacja ściany frontowej kościoła, odnowienia prezbiterium, zamontowanie kominka w salce, wybudowanie toalety i kantorka, w którym obecnie znajduje się zielarnia z ziołami Braci Bonifratów prowadzona przez Panią Agnieszkę Piotra Malickich. Udało się nam również zakupić wyposażenie multimedialne, które służy wiernym podczas odprawianych Mszy Świętych i nabożeństw. Zamontowaliśmy również kratę w kaplicy polowej na placu budowy. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszelkim ofiarodawcom, dzięki którym podejmujemy wyzwania i wyznaczamy sobie nowe cele do zrealizowania ku trwalszemu budowaniu więzi parafialnych. Szczególnie chciałbym też podziękować darczyńcom Pani Natalii i Maciejowi, którzy ufundowali obraz z Sercem Jezusa, autorstwa Pana Stanisława Łopuszańskiego. 

Obecnie stoimy przed wielkim wyzwaniem jakim jest budowa nowego Kościoła i domu parafialnego. Pod koniec zeszłego roku rozpoczęliśmy wykopy ławy fundamentowej, wylaliśmy fundamenty, zabezpieczyliśmy i zasypaliśmy. Pod koniec sierpnia chcemy wykonać kanalizę podposadzkową i wylać tak zwanego chudziaka, pierwszą warstwę posadzkową. To wszystko Ekscelencjo dzięki modlitwie i ofiarności ludzi z tej parafii, którzy gromadzą się na niedzielnych Mszach Świętych. Dlatego proszę Cię księże Arcybiskupie, o sprawowanie Mszy Św. w naszej intencji, bo wielkie jeszcze zadania i realizacje dzieł Bożych przed nami. Amen.

 

Odsłony: 614