uroczystość Św. Floriana

Opublikowano: sobota, 04 maj 2013


Uroczystość  Świętego Floriana  stwarza corocznie okazję do wyrażania słów wdzięczności pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie.  Dlategto też dziekujemy Wam  Drodzy Strażacy za uczestnictwo i zaangażowanie w życie naszej Parafii, za Waszą gotowośc do wszelkiej pomocy i za Waszą bezinteresowność. Dziękujemy za Wasz udział w tych wszystkich przedsięwzięciach - nie tylko liturgicznych - podczas których  jesteście z nami.

/ Ksiądz Marcin z Parafianami/

Święty Florian należy do wielkiej rzeszy męczenników, którzy zginęli na początku IV wieku, za panowania cesarza Dioklecjana. Dioklecjan był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych władców Cesarstwa Rzymskiego. Obejmując rządy w 285 roku, podjął bezprzykładną próbę wszechstronnej reformy państwa. I nic nie wskazywało na to, żeby miały temu przedsięwzięciu towarzyszyć represje chrześcijan. Wręcz przeciwnie, wielu z nich należało do najbliższego otoczenia cesarza a także służyło w armii.

Z niewyjaśnionych do końca powodów, Dioklecjan - po 18 latach panowania- wydaje w 303 roku kilka następujących po sobie dekretów, które zmierzały do wytępienia chrześcijaństwa. Nakazywały nie tylko aresztowania i represje, ale także kasację mienia kościelnego, zburzenie świątyń i zniszczenie ksiąg kościelnych. Jedną z ofiar wprowadzonych represji stał się Florian, oficer legionu naddunajskiego z prowincji Noricum. Jego legion stacjonował w obozie Lauriacum, tam, gdzie dziś położone jest najstarsze miasto Austrii – Enns.

Odsłony: 1226