Ogłoszenia Duszpasterskie na XI Niedzielę w ciągu roku. Odpust Parafialny.

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 18 czerwiec 2017 Agnieszka Malicka

 

1. Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i czerwcowego nabożeństwa. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zadany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

 

ODPUST PARAFIALNY

 

3. W tym tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 19.00. będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca Swego oraz o święte życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym. Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw mięsnych. W naszej parafii Odpust. Zapraszam Wszystkich na tę Uroczystość. A po Mszy św. na poczęstunek. Gdyby ktoś chciał upiec jakieś ciasto, czy też przygotować jakąś sałatkę to mile jest to widziane.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na XI Niedzielę w ciągu roku. Odpust Parafialny.

Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 11 czerwiec 2017 Agnieszka Malicka

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej. 

 

2. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościoła na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa 

o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

 

3. W Boże Ciało Msza Święta po procesji na placu budowy. Uroczysta procesja ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła o godz.: 10.00. O przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję proszę Strażaków, Leśników, rodziców dzieci pierwszokomunijnych przy krzyżu, Żywy Różaniec w kaplicy na placu budowy. 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej

Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 04 czerwiec 2017 Agnieszka Malicka

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

List Pasterski KEP: Objawienia w Fatimie są stale aktualne.

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 21 maj 2017 Agnieszka Malicka

 

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

 

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.

Czytaj więcej: List Pasterski KEP: Objawienia w Fatimie są stale aktualne.

Ogłoszenia Duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 21 maj 2017 Agnieszka Malicka

1. Dzisiaj na Jasnych Błoniach o godz. 15.00 wyruszy MARSZ DLA ŻYCIA. Zachęcam by wziąć udział w tym wydarzeniu, które promuje życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

 

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. 

 

3. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy