Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 04, czerwiec 2017 Agnieszka Malicka

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

List Pasterski KEP: Objawienia w Fatimie są stale aktualne.

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 21, maj 2017 Agnieszka Malicka

 

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

 

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych objawień Kościół rozeznaje znaki czasu.

Czytaj więcej: List Pasterski KEP: Objawienia w Fatimie są stale aktualne.

Ogłoszenia Duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 21, maj 2017 Agnieszka Malicka

1. Dzisiaj na Jasnych Błoniach o godz. 15.00 wyruszy MARSZ DLA ŻYCIA. Zachęcam by wziąć udział w tym wydarzeniu, które promuje życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

 

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. 

 

3. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocy

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 14, maj 2017 Agnieszka Malicka

1. W setną rocznicę objawień Fatimskich, dzieci z naszej wspólnoty przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Chcę dzisiaj serdecznie Wam dzieci podziękować za tak piękne przygotowanie. Rodzicom za trud wychowania i formowania swoich pociech. Za wszelką pracę jaką włożyliście aby przygotować Świątynię i plac przy Naszym Kościele. Wszystkim, którzy włożyli swoje talenty by ta Uroczystość była godna tak wielkiego wydarzenia. Panu organiście Zbigniewowi Pudło, Pani Monice i Adamowi Licbarskim za śpiew. Rodzice wyrażają swoje podziękowanie Państwu Zofii i  Józefowi Węgrzynom, którzy prowadzą szkółkę krzewów ozdobnych „Uroczysko”, za użyczenie tych przepięknych krzewów. Cieszymy się z nowej lokalizacji przy ul. Gunickiej. Ułatwia nam ona zaoszczędzony czas na rzecz innych prac, które rodzice muszą wykonać.

 

2. W ten historyczny cykl różnych wydarzeń, zakończyliśmy 13 maja misje Fatimskie w Naszej Parafii, które poprowadził Ojciec Duchowny Seminarium Szczecińskiego ksiądz Janusz Szczepaniak. Bogu niech będą dzięki, tym wszystkim uczestnikom misji. Podjęli ten wspaniały dar duchowości Fatimskiej Matki Bożej, który zaowocował na ostatniej Mszy Świętej przyjęciem Szkaplerza. Jako waszego przewodnika duchowego najbardziej mnie cieszy Wasza modlitwa szczera, codzienna ze mną w tym Naszym Kościele. Niech Wam Bóg zawsze daje wiele łask w codziennym zmaganiu się do Wieczności.

 

3. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. Jeśli jest ktoś w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia Duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: poniedziałek, 08, maj 2017 Agnieszka Malicka

1. Dzisiejsza niedziela jest wyjątkowa dla naszej Wspólnoty, bo 70 lat temu odprawiono pierwszą Mszę Św. w tej Kaplicy. Dlatego też została przygotowana wystawa na tą uroczystość.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy