Ogłoszenia Duszpasterskie na XIX Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 11 sierpień 2019
ogloszenia lepsze1. Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XVIII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 03 sierpień 2019

ogloszenia lepsze1. Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia.

 

Czytaj więcej...

ogłoszenia Duszpasterskie na XVII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 28 lipiec 2019
ogloszenia lepsze1. Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 21 lipiec 2019
ogloszenia lepsze1. Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 14 lipiec 2019
ogloszenia lepsze1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii. 

Czytaj więcej...