Ogłoszenia Duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: poniedziałek, 08, maj 2017 Agnieszka Malicka

1. Dzisiejsza niedziela jest wyjątkowa dla naszej Wspólnoty, bo 70 lat temu odprawiono pierwszą Mszę Św. w tej Kaplicy. Dlatego też została przygotowana wystawa na tą uroczystość.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocy

Ogłoszenia Duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 30, kwiecień 2017 Agnieszka Malicka

1. W związku, że w niedzielę 7 maja rozpoczniemy Misje Fatimskie i obchody 70lecia odprawienia pierwszej Mszy Św. w kościele Naszym, mam prośbę do rodziców dzieci przygotowujących się do Komunii, by w sobotę 6 maja posprzątali plac przy kościele. Również 7 maja po Mszy św. o godz.  11.00. obowiązkowe spotkanie wszystkich rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

 

2. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną.

 

3. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.

 

4.  W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii o godz. 18.00. A teraz przez cały tydzień zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Fatimskiej o godz. 17.30 przygotowując nas do misji Fatimskich jak i obchodów 70 rocznicy odprawienia pierwszej mszy św. w Kościele naszym. Te misje od 7 maja poprowadzi ks. Janusz Szczepanik, który jest Ojcem Duchownym w seminarium Szczecińskim.

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy

List Pasterski na Niedzielę Miłosierdzia

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 23, kwiecień 2017

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 

23 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! 

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi. 

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne.

Czytaj więcej: List Pasterski na Niedzielę Miłosierdzia

Ogłoszenia Duszpasterskie na Drugą Niedzielę Wielkanocy, 23 kwietnia 2017 CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: niedziela, 23, kwiecień 2017 Agnieszka Malicka

 

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

 

2. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

Czytaj więcej: Ogłoszenia Duszpasterskie na Drugą Niedzielę Wielkanocy, 23 kwietnia 2017 CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

NIEDZIELA WIELKANOCNA 16 kwietnia 2017 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kategoria: Ogłoszenia Opublikowano: sobota, 15, kwiecień 2017 Agnieszka Malicka

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle  domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.  Tego Wam drodzy Parafianie i Goście serdecznie życzę.

Czytaj więcej: NIEDZIELA WIELKANOCNA 16 kwietnia 2017 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO