ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Adwentu

Opublikowano: sobota, 27 grudzień 2014

1. Dziś – czwarta niedziela Adwentu, która, ukazując nam w Ewangelii scenę zwiastowania, zapowiada zbliżającą się szybkimi krokami uroczystość narodzenia Zbawiciela świata. Wdzięczni Bogu za Jego miłość objawioną nam w tych wydarzeniach, przygotujmy nasze serca, domy i rodziny na nadchodzące święta.

ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Adwentu

Opublikowano: sobota, 13 grudzień 2014

1. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich.

ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu

Opublikowano: sobota, 13 grudzień 2014

1. Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na Wschodzie. Można złożyć ofiarę do skarbony.

Ogłoszenia Duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

Opublikowano: sobota, 29 listopad 2014

1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myśli ku wieczności, zaś druga, od 17 grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu Narodzeniu.

2. W dni powszednie Adwentu o godz. 18 „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe i w miarę swoich możliwości zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła w piątek na godz. 18. Jak i też do wykonania serduszek z dobrymi uczynkami na drzewko adwentowe.

ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Chrystusa Króla

Opublikowano: piątek, 28 listopad 2014

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI.

2. Uprzejmie informujemy, że relacja filmowa z ogłoszenia Biskupa Pomocniczego dla naszej Archidiecezji oraz wywiad z Księdzem Biskupem Nominatem Henrykiem Wejmanem będzie można obejrzeć w niedzielę, 23 listopada br., w TVP Szczecin, w programie ARKA o godz. 17.30. Prosimy powiadomienie wiernych o tym programie.