Pielgrzymka do Grecji " Śladami św. Pawła"

Opublikowano: niedziela, 18 listopad 2018

grechaZapraszamy na Pilegrzymkę do Grecji

Śladami św. Pawła Apostoła

LIPIEC - SIERPIEŃ 2019

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie 18 listopada 2018

Opublikowano: sobota, 17 listopad 2018
ogloszenia lepszeTrzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła
1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

Ogłoszenia Duszpasterskie 11 listopada 2018

Opublikowano: sobota, 10 listopad 2018

ogloszenia lepszeTrzydziesta Druga Niedziela Zwykła

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie 4 listopada 2018

Opublikowano: sobota, 03 listopad 2018

ogloszenia lepszeTrzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie 28 października 2018

Opublikowano: sobota, 27 październik 2018

Trzydziesta Niedziela Zwykłaogloszenia lepsze

1. Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą.

Czytaj więcej...