Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Opublikowano: sobota, 20 kwiecień 2019
zmartwychwstanie1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją.
Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. Tego Wam drodzy Parafianie i Goście życzę z całego serca.
 
2. Msze Święte w Poniedziałek Wielkanocny według porządku świątecznego. 
3. W drugim dniu Świąt Wielkanocnych naszymi ofiarami będziemy wspierali katolickie uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce. Ofiary te składamy do skarbony wychodząc z kościoła.
4. Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy przed Mszą Świętą wieczorną. 
5. Bogu trzeba podziękować za wszystkich którzy przyczynili się do przeżywania Wielkiego Postu jak i Triduum Paschalnego. Pozwólcie parafianie, że w imieniu własnym i Waszym składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przygotowali Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście, uczestniczącym w Rekolekcjach i Gorzkich Żalach. Przygotowujących Grób Pański – państwu Korzybskim, państwu Malickim. Chórowi za oprawę muzyczną. Ministrantom za służbę liturgiczną. Strażakom za posługę przy Grobie pańskim jak i w czasie Rezurekcji. Za przygotowanie Świątyni i kwiatów pani Barbarze Korzybskiej, Agnieszce Malickiej, Danucie Strączek – Gładysław, Justynie Korzybskiej. Wszystkim tym, którzy trwali na modlitwie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Niech pan Bóg za Wasze dobre serca Wam wynagradza. Szczęść Boże. 
6.  Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na dalsze Wasze Świętowanie.
Odsłony: 192