Życzenia Świąteczne Ks. Abp. Metropolity Andrzeja Dzięgi

Opublikowano: wtorek, 25 grudzień 2018
ŻyczeniaPopulus, qui ambulabat in tenebris,
vidit lucem magnam. (Iz9,1)

Życzenia Świąteczne
z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego 2018

Drodzy Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, wszyscy nasi diecezjanie oraz goście, Świętujący nad Odrą i Bałtykiem tajemnicę Narodzenia Jezusa Chrystusa.

 

 

Archanioł Gabriel, zwiastujący Najświętszej Maryi Pannie wielką Tajemnicę Wcielenia, odpowiadając Niepokalanie Poczętej na Jej pytanie: Jakże się to stanie? /Łk 1,34/ oświadcza: DuchŚwięty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym. /Łk 1,35/ Wchodząc w kolejny już rok duszpasterski Kościoła w PolsceW MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO pragniemy wyznawać i świadczyć, że Syn Boży, Światłość ze Światłości,zrodzony, a nie stworzony ... narodził się z Maryi Panny, jak za każdym razem powtarzamyw wyznaniu wiary.

 

Maryja, jako Oblubienica Ducha Świętego uczy nas, czym jest prawdziwe, pełnei bezwarunkowe zawierzenie się Bogu, aby On mógł działać w naszym życiu w pełnej mocy Ducha Świętego. Tajemnica Bożego Narodzenia ukazuje również Syna Bożego, który odpowiadając na słowa zawierzenia: Oto ja służebnica Pańska, oddaje samego siebie w łono Maryi i zawierza się Jej macierzyńskiej opiece. /Traktat 139, św. Ludwika de Montfort/

 

Przykład Bożej Rodzicielki ukazuje nam moc płynącą z zawierzenia się Bogu, aby On, w mocy Ducha Świętego, kierował naszym życiem. Zawierzajmy więc i siebie samych, i naszą Ojczyznę, Nowonarodzonemu Zbawcy świata przez ręce Maryi. Niech przez odwagę osobistego zawierzenia bogactwo Bożego błogosławieństwa objawia się w naszym życiu w nadchodzącymNowym Roku 2019.

 

W duchowej jedności

Szczecin, 20 grudnia 2018 r.

 

+ Andrzej Dzięga

Arcybiskup MetropolitaSzczecińsko-Kamieński

 

Odsłony: 212