Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej

Opublikowano: niedziela, 11 czerwiec 2017

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej. 

 

2. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościoła na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa 

o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

 

3. W Boże Ciało Msza Święta po procesji na placu budowy. Uroczysta procesja ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła o godz.: 10.00. O przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję proszę Strażaków, Leśników, rodziców dzieci pierwszokomunijnych przy krzyżu, Żywy Różaniec w kaplicy na placu budowy. 

 

4. Serdecznie składam podziękowanie za gong do naszej świątyni. Niech upiększa swoim głosem liturgię. Za kwiaty posadzone przed kościołem Pani Agnieszce Malickiej, Pani Barbarze Korzybskiej, Panu Komendantowi OSP Grzegorzowi Mazankowi. . Dziękuję Wszystkim za każdy dar serca na budowę Naszej Świątyni i domu parafialnego. Dokumentację przekazałem już czterem firmom. Po Bożym Ciele maja podać ofertę na wykonanie ław fundamentowych. 

 

5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej tygodnik „Niedziela” wyłożony jest na stoliku za ławkami.

 

6. Za tydzień po mszy św. o godz. 11.00 zaprasza Nas chór „Tam i Owo” na koncert.

 

7. Niech Boża Łaska dodaje Wam siły na trud codziennej pracy.

 

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

· 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach (wspomnienie obowiązkowe);

· 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowiązkowe);

 

17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb” (wspomnienie obowiązkowe).Ogłosz

Odsłony: 622