Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Opublikowano: niedziela, 04 czerwiec 2017

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności. Kto by chciał wspomóc budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, wychodząc z kościoła może wrzucić ofiarę do skarbony.

 

3. W poniedziałek, 5 czerwca obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. 

 

4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” wyłożony jest na stoliku za ławkami.

 

5. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymają święcenia kapłańskie.

 

6. W czerwcu codziennie o godz. 17.30 w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

 

7. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jak również 30 rocznice pielgrzymki św. Jana Pawła II do Szczecina, z tej okazji organizowany jest Festyn Rodzinny na Jasnych Błoniach od godziny 14.00. Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie. W tym dniu również Ksiądz Arcybiskup Metropolita obchodzi jubileusz 40 rocznicy święceń kapłańskich.

 

 

W tym tygodniu patronujE nam:

 

  • 10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiązkowe).
Odsłony: 869