Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Palmową 2020r.

Opublikowano: sobota, 04 kwiecień 2020

 ogloszenia lepsze11. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca. W tym miesiącu modlimy się kolejnymi tajemniczkami prosząc Boga o wygaśnięcie epidemii koronawirusa, zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich oraz za  lekarzy, personel medyczny i wszystkie służby, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa.

2. Przypominam, jak również bardzo proszę o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia, o przestrzeganie, co do przebywania tylko 5 osób w świątyni. Przyszło nam żyć w bardzo trudnym czasie, kiedy walczymy z „niewidzialnym wrogiem” wirusem COVID-19, który zagraża naszemu zdrowiu i życiu. „Dosyć ma dzień swojej biedy” ( Mt 6,24), którą jest nieustanna walka o nasze bezpieczeństwo, dlatego nie dokładajmy kolejnych zmartwień i zostańmy w domu. Z punktu widzenia teologicznego jest to naszym obowiązkiem, w kontekście przykazania „Nie zabijaj” czyli – „ nie narażaj, nie przenoś, nie kłam medyka”.

Drodzy Parafianie

Wychodząc  naprzeciw naszym tradycjom, chęci przeżycia Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania, aby w sposób godny i w duchu obrzędu religijnego podam linki, informacje, propozycje modlitw i nabożeństw, aby można było z nich korzystać w tym właśnie czasie. Łączmy się w modlitwie, ze sobą, a nade wszystko z Bogiem, w duchu wzajemnej braterskiej miłości bliźniego, w naszych domach, które tak jak w czasach pierwszych gmin chrześcijańskich , tworzyły tzw. „KOŚCIÓŁ DOMOWY”. Wtedy chrześcijanie ukrywali się przed prześladowaniami. Wówczas władze rzymskie wprowadzały restrykcje. Niejednokrotnie, karą za wyznawanie wiary była śmierć. Naszym wrogiem nie jest dziś nieprzechylność władz, a właśnie podstępna choroba-  korona wirus. Zatem obecne czasy skłaniają nas do takiej refleksji, iż jedynym ratunkiem dla nas, to chronić nasze zdrowie i życie, zawierzając je Bożej Opatrzności i pozostać w domu. Zachęcam również do korzystania z wielu propozycji uczestnictwa w Mszach Św. i nabożeństwach za pośrednictwem TV, radia i Internetu.

W łączności z papieżem Franciszkiem, który wszystkie obchody Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania, będzie odbywał samotnie, bądźmy dla siebie tymi, którzy wypełniają przykazanie miłości Boga i bliźniego, w duchu poświęcenia i szczególnej służby braterskiej.

Poniżej podaję linki, z których można skorzystać, oraz jak wcześniej wspomniałem, propozycje obchodów dni Wielkiego Tygodnia, modlitw , nabożeństw, jak również propozycji filmowych.
Nie zapominamy również o najmłodszych parafianach i dla nich również znajdą się ciekawe propozycje. 

„ Jezu ufam Tobie”. 

3. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii
i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18.00.

4. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny ( w tym roku za pośrednictwem środków masowego przekazu). Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 17.30. rozpoczniemy Drogą Krzyżową. 

5. Wielka Sobota-  z  racji na ograniczenie liczby wiernych w kościele nie ma możliwości organizowania  tradycyjnego  poświęcania  pokarmów.  Wszyscy  parafianie  są zachęcani do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów we własnym domu, na rozpoczęcie rodzinnego śniadania wielkanocnego. 

Prowadzący (np. ojciec rodziny): 

W imię Ojca i Syna I Ducha świętego

Wszyscy: Amen

Prowadzący: 

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmartwychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu.  Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb (czyni znak krzyża dłonią nad pieczywem). Baranku Boży, który obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy (czyni znak krzyża dłonią nad pokarmami),które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego, którego Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej wieczerzy. Pobłogosław naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.  Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia. Daj nam wszystkim dojść do wieczystej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Udzielający błogosławieństwa kropi w milczeniu pokarmy wodą święconą.

6. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcam do uczestnictwa w tej liturgii za pośrednictwem TV, radia i internetu. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19.00. W niedzielę Zmartchwystania o godz. 6.00, 9.30 i 11.00.

7. Dziękuję za ofiary składane na rzecz parafii i budowę nowego Kościoła. Bardzo dziękuję za okazywaną troskę i odpowiedzialność za Kościół. Ofiary, które wpłacacie na budowę, są wykorzystywane tylko na ten cel.  Jednak trzeba też, utrzymać obecny kościół, więc, kto by chciał wesprzeć  bieżące rachunki to proszę o wpłatę na nr konta 87114020040000310255950029.  Na nadchodzący tydzień życzę wielu łask Bożych i udzielam Bożego błogosławieństwa.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Pan Rafał Maruszewski zam. W Tanowie z Panią Aleksandrą Warczygłową zam. W Stargardzie.

 Zrzut ekranu 2020 04 5 o 00.52.30

Proszę klikać w poniżesz linki: 

Msza święte on-Line: https://www.msze.info/msze-online

Jak przeżyć Wielki Tydzień podczas kwarantanny w domu z powodu pandemii :http://parafiatanowo.pl/index.php/modlitwy - modlitwy i nabożeństwa podane przez ks. Proboszcza 

Biblia  on- Line:  http://www.biblijni.pl/biblia/

Wersety biblijne do wylosowania: http://twojabiblia.pl/?page=quote

Filmy: 

- Pasja: https://www.cda.pl/video/3509950e5 

- Zmartwychwstały:

- Jezus:

- Przepowiednie fatimskie:

- Bernadeta. Cud w Lourdes : 9.04.2020, 20.45 TVP 1

Dla dzieci:

- Baranek Boży:

- Triduum paschalne :

- Zmartwychwstanie:

- Nowy  Testament chronologicznie: 

Odsłony: 375