Ogłoszenia Duszpasterskie na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020

OGLOSZENIA PARAFIALNE

Zachęcam byśmy 25.03.2020 r. o godz. 12.00 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wraz z Papieżem Franciszkiem łączyli się w modlitwie na „Anioł Pański”. 

Wszystkie intencje mszalne, zamówione wcześniej przez Was drodzy parafianie, zostaną odprawione. Proszę dostosować się do zaleceń i na tę Mszę, może przyjść przedstawiciel rodziny. Inni z rodziny niech pozostaną w domu i w jedności duchowej modlą się wraz ze mną. Gdy nie ma intencji zamówionej w danym dniu, Mszę Św. odprawiam samemu.

INTENCJE ZAMÓWIONE

25.03.2020 – O Boże Bł. zdrowie i odnalezienie drogi do Pana Boga dla taty.

27.03. 2020 – W 30 dzień po pogrzebie Śp. Krzysztofa Tulika

29.03.2020 NIEDZIELA

godz. 8.00 – O Boże Bł. zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Kingi i Dominiki z okazji 16 urodzin.

godz. 9.30 – 1. Śp. Stanisławę, Eugeniusza Sadowskich.

                     2. Śp. Helenę, Władysława, Mariusza, Henrykę z rodziny Żeglińskich

godz. 11.00 – Śp. Grażyny, Antoniego Bojczuków.

30.03.2020 – Śp. Antoniego, Marię Łuczyńskich, zmarli z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

31.03.2020 – Śp. Adam, Andrzej Ligowscy i za dusze czyśćcowe.

01.04.2020 – Śp. Jana Martynę w 17 rocznicę śmierci.

02.04.2020 – Dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Przepraszamy za wszelkie grzechy, profanacje i niegodne przyjmowanie Ciała Pana Jezusa w Eucharystii. Prosimy Go o gorliwość i świętość kapłanów, całego duchowieństwa, wiernych kościoła, o zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Rozpowszechnienie Królestwa Chrystusowego na ziemi oraz o błogosławieństwo i wszelkie łaski dla papieża Franciszka.

03.04.2020 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi, za grzechy nasze, naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata. Prosimy o nawrócenie i zbawienie wszystkich grzeszników, szczególnie oddalonych od Boga i konających. O prawdziwy pokój Boży dla Kościoła i całego swiata.

04.04.2020 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu i Wniebowzięciu, Dziewictwu i Orędownictwu. Za obojętność wobec macierzyńskiej Miłości. Prosząc Maryję o wstawiennictw odo Boga w nawracaniu i zbawianiu grzeszników, oraz uwalnianiu dusz w czyśćcu cierpiących.

05.04.2020 – NIEDZIELA

godz. 8.00 – Z okazji 18 ur. Huberta o Boże Bł. i opiekę Matki Bożej.

godz. 9.30 – Śp. Józefę, Jana Kwitów, zmarłych z rodziny.

godz. 11.00 – Śp. Jerzy, Wanda Otachel, Janinę Kraińską

06.04.2020 – Śp. Aleksandrę 12 r. śmierci, Feliksa Wiśniewskich

W Święta intencje przyjęte będą również odprawione. Czekamy tylko na dalsze informacje w jakiej formie, będziemy przeżywali Święta Wielkanocne. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. W modlitewnej łączności z Wami drodzy parafianie  w tym trudnym czasie, polecam Was Opatrzności Bożej. 

Z Bożym Błogosławieństwem Ks. Proboszcz Marcin Madej.

Poniżej podaję modlitwę, którą odmawiajmy wraz z ks. Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

 
Odsłony: 210